Handelsmerken & Patenten

Het volledige assortiment van Z-CARD®s en de machines die gebruikt worden om onze producten te produceren zijn beschermd door verleende of aangevraagde wereldwijde patenten.

Nieuw ingediende en geregistreerde octrooiaanvragen omvatten het proces waarin Z-CARD®s worden geproduceerd en per definitie alle machines voor dit proces en/of producten die daaruit voortvloeien. Dit gepatenteerde proces en machines zijn ontwikkeld om duurzaam en energiezuinig te produceren zodat ze bijdrage aan ons duurzaamheidsbeleid (EP2925530B1).

Ons merk is beschermd door, onder andere, de volgende geregistreerde handelsmerken: Z-CARD®, het Z-CARD® logo, PocketMedia®.
Al onze producten dragen een of meer van deze merken wat de kwaliteit naar onze klanten toe garandeert.

Het is een legale verplichting dat elke Z-CARD® die geproduceerd wordt een patent en handelsmerk draagt.

Indien nodig, hebben wij gehandeld en zullen wij dat blijven doen om onze juridische positie te beschermen. Dit omvat juridische procedures met betrekking tot octrooi schending van het auteursrecht. In het Verenigd Koninkrijk hebben we met succes geprocedeerd tegen misbruik van ons handelsmerk, concept en product via het Patents County Court, het High Court of Appeal en het House of Lords.