Bedrijfsbeleid

Z-CARD® Milieubeleid

Wij zijn ons bewust van de potentiële invloed op het milieu van onze processen, producten en diensten op het milieu. We hebben een duidelijk milieubeleid die ervoor zorgt dat het volgende geldt voor ons assortiment:

 • Al onze producten en processen zijn FSC geaccrediteerd.
 • Wij monitoren, stimuleren en helpen onze toeleveranciers om aan de hoogste milieuvoorwaarden te voldoen.
 • Al onze activiteiten en productieprocessen voldoen aan de strengste milieuwetgeving.
 • Wij zorgen dat Certified Environmental Management Systems in plaats zijn.
 • Wij zien erop toe dat onze werkzaamheden en activiteiten voldoen aan de geldende milieuwetgeving.
 • Wij recyclen zoveel mogelijk afval papier.
 • Onze machines zijn energiezuinig en we maken gebruik van duurzaam transport.
 • Wij zorgen dat gerecycled papier beschikbaar is voor al het drukwerk met een milieuvriendelijk print proces.

Als onderdeel van het milieubeleid steunt Z-CARD® Ltd twee goede doelen.

The World Land Trust
Met onze donaties aan The World Land Trust wordt land gekocht voor herbebossingsprogramma’s in onder andere in Ecuador, India en Brazilië.

The Carbon Neutral Company
Z-CARD® Ltd is lid van The Carbon Neutral Company om de uitstoot van onze business vluchten te compenseren. Als je nog vragen hebt met betrekking tot ons milieubeleid neem dan contact op via: info-uk@zcard.com

Z-CARD® Milieubeleid
Het milieu staat centraal in onze business strategie. Z-CARD® Ltd staat volledig achter het behoud van het milieu en moedigt alle medewerkers aan de nodige stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat er geen schade wordt toegebracht aan het milieu tijdens de uitvoering van hun werkzaamheden voor het bedrijf. Het bedrijf en haar medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor de impact op het milieu van haar activiteiten.

Bescherming van het milieu staat centraal in onze bedrijfsstrategie. Daarom streven we naar:

 • Minimaliseren van risico’s met betrekking tot het milieu in zowel productie als ondersteunende diensten.
 • Bieden wij een volledig controleerbaar en duurzaam alternatief voor de veilige verwijdering van elektrische, elektronische en andere apparatuur en materialen door middel van hergebruik en recycling.
 • Stimuleren van duurzame ontwikkeling door middel van zakelijke voorbeelden en vrijwillige inspanningen, zowel nationaal als binnen de lokale gemeenschap.
 • Trainen van personeel wat betreft duurzaam ondernemen.


Ga terug naar Milieubeleid